سومین همایش بین المللی معماری و شهرسازی پایدار درخاورمیانه و جنوب آسیا

The Third International Conference on Sustainable Architecture & Urbanism in the Middle East & South Asia

در سومین همایش معماری پایدار…

در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ سومین همایش بین المللی معماری، عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم در امارات متحده عربی برگزار شد. از سال ۱۳۹۳، این همایش ها همه ساله در ماه پایانی سال در دهکده دانش دبی برگزار شده است. هدف از برگزاری این سلسله همایش ها، تبادل نظر و آشنایی معماران، مهندسان و شهرسازان کشور با متخصصان بین المللی امور ساختمانی و شهرسازی است. تاکنون اساتید صاحب نام دانشگاهی و مهندسان مطرح بین المللی جهت ایراد سخنرانی و شرکت در مباحث مرتبط حضور داشته اند. از طرف کشور عزیزمان نیز اساتید، مهندسان، دانشجویان و مدیران سازمان های نظام مهندسی کشور، شهرداری ها، اعضای شوراهای شهر و انجمن های صنفی شرکت کرده اند.

فهرست