زیربنای معماری پایدار چیست؟

صرفه جویی در منابع

این اصل از معماری پایدار به بهره برداری صحیح از انرژی‌ها و منابع تجدیدناپذیر از قبیل سوخت‌های فسیلی، در راستای کاهش مصرف از این منابع و استفاده هرچه بهتر از انرژی‌ها و منابع تجدید پذیر یا همان منابع طبیعی از قبیل انرژی خورشیدی اشاره دارد. صرفه جویی در منابع محور اصلی این اصل را در بر می گیرد.

بازگشت به چرخه زندگی

زیربنای اصلی دومین اصل از معماری پایدار به جلوگیری از آلودگی محیط زیست تاکید دارد. بر اساس این اصل مواد بدون آنکه به مفید بودن آن‌ها آسیبی برسد قابل تغییر از شکلی به شکل دیگر هستند.برای مثال مصالح و مواد بازیافتی ار باقی مانده ساخت یک ساختمان، می تواند مصالح اولیه ساخت سازه دیگری شود.

طراحی برای انسان

بقای انسان توسط حفظ و نگهداری از زنجیره‌های اکو سیستمی که در آن زندگی می کند تضمین می‌ شود.به همین دلیل مهم ترین اصل از اصول معماری پایدار به طراحی ساختمان برای همزیست شدن با انسان اشاره دارد.مبنای راهبردی این اصل نگهداری از منابع طبیعی و تجدیدپذیر، طراحی شهری و رفاه انسان است.

چرا معماری پایدار

توسعه پایدار در خاورمیانه و شهر های جدید، توسعه و معماری پایدار در ساختمان های سنتی و کاهش مصرف آب در ساختمان ها، انرژی های تجدید پذیر، چرخه ی مواد  و غیره.

معماری پایدار
معماری پایدار

گفتگوی Live

اخبار و مسابقات معماری

پروژه های ما

معماری پایدار و LEED

پایداری

ساختمان های LEED موجب صرفه جویی در انرژی ، آب ، منابع ، زباله کمتری می شوند و از سلامت انسان پشتیبانی می کنند.

قابل انعطاف

LEED برای همه نوع ساختمان در هر نقطه کار می کند. LEED در ۱۶۵ کشور و سرزمین وجود دارد.

هزینه

ساختمان های LEED مستاجران را جذب می کنند ، هزینه کمتری برای بهره برداری و افزایش بهره وری و حفظ کارمندان دارند.

2.2 میلیون +

بیش از ۹۰/۰۰۰ هزار پروژه در جهان دارای مجوز LEED می باشند.

فهرست