جوایز طراح جوان آسیا (AYDA)

جوایز طراح جوان آسیا (AYDA)

جوایز طراح جوان آسیا (AYDA)، گفتگوی آنلاین چهل و هفتم، دکتر وحید قبادیان و دکتر آرش احمدی، 4 مهر 1400 ...
مشاهده ویدئو آموزشی
انرژی و ساختمان

انرژی و ساختمان

انرژی و ساختمان ، گفتگوی آنلاین چهل و ششم، دکتر وحید قبادیان و مهندس پرهون پرگاری، 21 شهریور 1400 تاریخچه ...
مشاهده ویدئو آموزشی
شرح مسئولیت های مهندسان طراح و ناظر معماری

شرح مسئولیت های مهندسان طراح و ناظر معماری

شرح مسئولیت های مهندسان طراح و ناظر معماری ،گفتگوی آنلاین چهل و پنجم، دکتر وحید قبادیان و مهندس امیر نیک ...
مشاهده ویدئو آموزشی
شهر پایدار، شهر تاب آور

شهر پایدار، شهر تاب آور

شهر پایدار، شهر تاب آور ،گفتگوی آنلاین چهل و چهارم، دکتر وحید قبادیان و دکتر امید صابری، یکشنبه 24 مرداد ...
مشاهده ویدئو آموزشی
کیفیت هوای محیط داخل

کیفیت هوای محیط داخل ساختمان

کیفیت هوای محیط داخل ساختمان ، گفتگوی آنلاین چهل و سوم، دکتر وحید قبادیان و مهندس سید علیرضا میرجعفری، 10 ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معماری اجزاء

معماری اجزاء

معماری اجزاء ، گفتگو آنلاین چهل و دوم، دکتر وحید قبادیان و مهندس محمدرضا نیکبخت، یکشنبه 27 تیر ماه 1400 ...
مشاهده ویدئو آموزشی
هدر رفت آب در ساختمان

هدر رفت آب در ساختمان

هدر رفت آب در ساختمان ، گفتگوی آنلاین چهل و یکم، دکتر وحید قبادیان ومهندس بیژن خطیبی 13 تیر ۱۴۰۰ ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معمار مولف

معمار مولف

معمار مولف ، گفتگوی آنلاین چهلم، دکتر وحید قبادیان و دکتر بهروز منصوری 30 خرداد 1400 پیشینه هنرمند مولف در ...
مشاهده ویدئو آموزشی
طراحی دست آزاد در معماری

طراحی دست آزاد در معماری

طراحی دست آزاد در معماری ، گفتگوی آنلاین سی و نهم، دکتر وحید قبادیان و دکتر مرتضی صدیق، 16 خرداد ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معماری معاصر اصفهان

معماری معاصر اصفهان

معماری معاصر اصفهان ، گفتگوی آنلاین سی و هشتم، دکتر وحید قبادیان و دکتر محمدرضا قانعی 2 خرداد 1400 مروری ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معماری، فلسفه

معماری، فلسفه و نشانه شناسی

معماری، فلسفه و نشانه شناسی، گفتگوی آنلاین سی و هفتم، دکتر وحید قبادیان و دکتر سیامک پناهی 20 اردیبهشت 1400 ...
مشاهده ویدئو آموزشی
بحران محیط زیست و نقش معماران

بحران محیط زیست و نقش معماران

بحران محیط زیست و نقش معماران ، گفتگوی آنلاین سی و ششم، دکتر وحید قبادیان و مهندس مرتضی کسمایی، 5 ...
مشاهده ویدئو آموزشی
میراث صنعتی و معماری راه آهن ایران

میراث صنعتی و معماری راه آهن ایران

میراث صنعتی و معماری راه آهن ایران،  لزوم توجه به گردشگری ریلی گفتگوی آنلاین سی و پنجم ، دکتر وحید ...
مشاهده ویدئو آموزشی
آینه وران معماری فرنگ

آینه وران معماری فرنگ

آینه وران معماری فرنگ، تحلیل نقش سفرنامه و سفرنامه نویسان در تحولات معماری عهد قاجاریه گفتگوی لایو سی و چهارم، ...
مشاهده ویدئو آموزشی
پروژه تاریخ شفاهی معماری

پروژه تاریخ شفاهی معماری معاصر ایران

پروژه تاریخ شفاهی معماری معاصر ایران ، گفتگوی سی و سوم آنلاین، دکتر وحید قبادیان و مهندس آرش طبیب زاده ...
مشاهده ویدئو آموزشی
نقش نهاد های متولی ساختمان در ایجاد و رشد ساختمان های سبز

نقش نهاد های متولی ساختمان در ایجاد و رشد ساختمان های سبز

گفتگوی سی و دوم آنلاین، دکتر وحید قبادیان و مهندس محمدرضا طاهری اصل معماری و شهرسازی معاصر ایران شرح وظایف ...
مشاهده ویدئو آموزشی
فضانوردی در فرنگستان

فضانوردی در فرنگستان

سی و یکمین گفتگو آنلاین، دکتر وحید قبادیان با دکتر وحید وحدت، یکشنبه 26 بهمن 1399 معماری و شهرسازی معاصر ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معماری پایدار و مباحث مقررات ملی ساختمان

معماری پایدار و مباحث مقررات ملی ساختمان

سی امین گفتگو آنلاین دکتر وحید قبادیان با مهندس امیر جوانبخت، یکشنبه 12 بهمن ماه 1399 تاریخچه تدوین مقررات ساختمان ...
مشاهده ویدئو آموزشی
منظر فرهنگی بم و توسعه پایدار

منظر فرهنگی بم و توسعه پایدار

بیست و نهم گفتگوی آنلاین، دکتر وحید قبادیان و دکتر اسکندر مختاری، یکشنبه 28 دی 1399 معرفی بستر اقلیمی و ...
مشاهده ویدئو آموزشی
باززنده سازی محله مقصودیه در تبریز

باززنده سازی محله مقصودیه در تبریز

بیست و هشتمین گفتگو آنلاین، دکتر وحید قبادیان با دکتر احد نژاد ابراهیمی، یکشنبه 14 دی ماه مروری بر تاریخچه ...
مشاهده ویدئو آموزشی
نقش اقتصاد در پایداری مدیریت شهری

نقش اقتصاد در پایداری مدیریت شهری

بیست و هفتمین گفتگو آنلاین دکتر وحید قبادیان با آقای مجید عسگری زاده، دوشنبه 1 دی ماه 1399 مروری بر ...
مشاهده ویدئو آموزشی
ساختمان های سبز و انرژی صفر در ایران

ساختمان های سبز و انرژی صفر در ایران

بیست و ششمین گفتگوی لایو، دکتر وحید قبادیان با دکتر فرشاد نصراللهی، یکشنبه 16 آذر 1399 تاریخچه و معرفی ساختمان ...
مشاهده ویدئو آموزشی
توسعه شهر تالابی بندر خمیر

توسعه شهر تالابی بندر خمیر

بیست و پنجمین گفتگو لایو دکتر  وحید قبادیان با مهندس جواد محمودی یکشنبه 2 آذر 1399 معرفی کلی بندر خمیر ...
مشاهده ویدئو آموزشی
داستان بازسازی روستای اصفهک

داستان بازسازی روستای اصفهک

بیست و چهارمین گفتگوی لایو، دکتر وحید قبادیان و مهندس فرامرز پارسی، یکشنبه 18 آبان 1399 تاریخچه و معرفی روستای ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معماری با سنگ

معماری با سنگ

بیست و سومین گفتگو لایو دکتر وحید قبادیان با مهندس امیر اسودی، یکشنبه 4 آبان 1399 تاریخچه سنگ در ابتدای ...
مشاهده ویدئو آموزشی
توسعه پایدار و نقشه راه در ایران

توسعه پایدار و نقشه راه در ایران

بیست و دومین گفتگوی لایو، دکتر وحید قبادیان با مهندس مجید سرایداریان، یکشنبه 20 مهر 1399 تاریخچه، فرایند و شاخصه ...
مشاهده ویدئو آموزشی
روانشناسی محیط از منظر معماری پایدار

روانشناسی محیط از منظر معماری پایدار

بیست و یکمین گفتگوی لایو، دکتر وحید قبادیان و دکتر حسام قمری، یکشنبه 6 مهر 1399 پیشینه پایداری اجتماعی و ...
مشاهده ویدئو آموزشی
آموزش سامانه DGNB و LEED در ایران و کشور های همسایه

آموزش سامانه DGNB و LEED در ایران و کشور های همسایه

بیستمین گفتگوی لایو، دکتر وحید قبادیان و مهندس حمید ناصری، یکشنبه 23 شهریور 1399 تاریخچه و معرفی سامانه LEED و ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معماری با آجر

معماری با آجر

لایو نوزدهم، دکتر وحید قبادیان و مهندس علیرضا مشهدی میرزا، یکشنبه 16 شهریور 1399 تاریخچه استفاده از خشت و آجر ...
مشاهده ویدئو آموزشی
مبحث 19 ساختمان

مبحث ۱۹ ساختمان

لایو هجدهم، دکتر وحید قبادیان و دکتر بهروز کاری، یکشنبه 9 شهریور 1399 تاریخچه شکل گیری مبحث 19 ساختمان اهداف ...
مشاهده ویدئو آموزشی
توسعه فراگیر بندر تاریخی کنگ

توسعه فراگیر بندر تاریخی کنگ

لایو هفدهم، دکتر وحید قبادیان و مهندس ایوب زارعی، یکشنبه 2 شهریور 1399  معرفی و مروری بر تاریخچه بندر کنگ ...
مشاهده ویدئو آموزشی
طراحی و اجرای پوسته ساختمان در اقلیم سرد کانادا

طراحی و اجرای پوسته ساختمان در اقلیم سرد کانادا

شانزدهمین لایو دکتر وحید قبادیان با دکتر مهدی زاهد ، یکشنبه 26 مرداد 1399 معرفی و تقسیم بندی اقلیمی کانادا ...
مشاهده ویدئو آموزشی
گفتگو در حوزه شهرسازی پایدار

گفتگو در حوزه شهرسازی پایدار

پانزدهمین لایو دکتر وحید قبادیان با پروفسور نادر اردلان ، یکشنبه 19 مرداد 1399 چگونه کانسپت معماری میتواند به بقای ...
مشاهده ویدئو آموزشی
طراحی معماری و منظر پایدار

طراحی معماری و منظر پایدار

چهاردهمین لایو دکتر وحید قبادیان با مهندس مهرداد ایروانیان ، یکشنبه 12 مرداد 1399 در حال حاضر مباحث پایداری جزو ...
مشاهده ویدئو آموزشی
دزفول، شهر آجر

دزفول، شهر آجر

سیزدهمین گفتگوی لایو ، معماری و شهرسازی پایدار، دکتر وحید قبادیان و مهندس غلامرضا نعیما ، یکشنبه 5 مرداد 1399 ...
مشاهده ویدئو آموزشی
کیفیت هوای داخل ساختمان

کیفیت هوای داخل ساختمان

دوازدهمین لایو دکتر وحید قبادیان با مهندس محمد حسین کاشانی حصار، یکشنبه 29 تیر 1399 شاخص های اولیه آسایش A.Q ...
مشاهده ویدئو آموزشی
بندر کنگ- بهشت کوچک گمشده

بندر کنگ، بهشت کوچک گمشده

یازدهمین لایو دکتر وحید قبادیان با دکتر شیوا آراسته در ارتباط با بازآفرینی بندر کنگ ، یکشنبه 22 تیر 1399 ...
مشاهده ویدئو آموزشی
تحلیل مباحث 9 جلسه گذشته

تحلیل مباحث ۹ جلسه گذشته

دهمین لایو دکتر قبادیان در ارتباط با تحلیل مباحث 9 جلسه گذشته ، یکشنبه 15 تیر 1399 مروری بر مدعوین ...
مشاهده ویدئو آموزشی
نرم‌افزارهای شبیه‌ساز ساختمان پایدار

نرم‌افزارهای شبیه‌ساز ساختمان پایدار

نهمین گفتگوی لایو دکتر وحید قبادیان و مهندس ایمان شیخ انصاری در رابطه با نرم‌افزارهای شبیه‌ساز ساختمان پایدار، یکشنبه 8 ...
مشاهده ویدئو آموزشی
وین، شهر پایدار

وین، شهر پایدار

هشتمین گفتگو لایو دکتر قبادیان و مهندس محمدرضا شکری در ارتباط با وین، شهر پایدار ، یکشنبه 2 تیر پیشینه شهر ...
مشاهده ویدئو آموزشی
واکاوی ساخت و ساز پایدار در ایران و چشم انداز پیش رو

واکاوی ساخت و ساز پایدار در ایران و چشم انداز پیش رو

هفتمین گفت و گوی لایو دکتر قبادیان و دکتر محمدرضا خرازی و مهندس حسین منفرد اصل در ارتباط با واکاوی ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معماری پایدار و نقشه راه در انگلستان و امارات

معماری پایدار و نقشه راه در انگلستان و امارات

ششمین گفتگو لایو دکتر قبادیان و دکتر جان الکساندر اسمیت و دکتر فاطمه اسمیت در ارتباط با معماری پایدار و ...
مشاهده ویدئو آموزشی
راهبرهای اجرای ساختمان سبز و بکارگیری سامانه های رتبه بندی در ایران

راهبردهای اجرای ساختمان سبز و بکارگیری سامانه های رتبه بندی در ایران

پنجمین گفتگوی لایو دکتر قبادیان و مهندس حمید ناصری در ارتباط با راهبرهای اجرای ساختمان سبز و بکارگیری سامانه های ...
مشاهده ویدئو آموزشی
تجربه سامانه های رتبه بندی ساختمان پایدار 4 خرداد

تجربه سامانه های رتبه بندی ساختمان پایدار

چهارمین گفتگو لایو دکتر وحید قبادیان و مهندس نازین باقری نژاد در ارتباط با تجربه سامانه های رتبه بندی ساختمان ...
مشاهده ویدئو آموزشی
طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی انرژی صفر در سیدنی، استرالیا

طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی انرژی صفر در سیدنی استرالیا

سومین گفتگوی لایو دکتر قبادیان و مهندس حمید سماوی در ارتباط با طراحی و اجرای مجتمع های مسکونی انرژی صفر ...
مشاهده ویدئو آموزشی
نقش نهاد های مالی در حمایت از طراحی و اجرای ساختمان های سبز

نقش نهاد های مالی در حمایت از طراحی و اجرای ساختمان های سبز

دومین گفتگو لایو دکتر وحید قبادیان و دکتر امید صابری در ارتباط با نقش نهاد های مالی در حمایت از ...
مشاهده ویدئو آموزشی
لایو دکتر قبادیان و مهندس عباسی در رابطه با ساختمان های پایدار

سامانه های رتبه بندی ساختمان های پایدار در جهان

اولین گفت و گوی لایو دکتر قبادیان و مهندس عباسی در رابطه با ساختمان های پایدار 14 اردیبهشت 1399 در ...
مشاهده ویدئو آموزشی
سمفونی مسکن و طبیعت پایدار

سمفونی مسکن و طبیعت پایدار ۷ اردیبهشت

در این گفتگو به پرسش هایی نظیر وضعیت کنونی مسکن در ایران و ضرورت استفاده از مسائل پایداری در این ...
مشاهده ویدئو آموزشی
معماری پایدار

لایو دکتر وحید قبادیان و خانم دکتر غلامی در رابطه با معماری پایدار

در این گفتگو، مباحث مهمی مانند توسعه پایدار و معماری و شهرسازی پایدار مطرح خواهد شد. همچنین به تحقیقات جهانی ...
مشاهده ویدئو آموزشی
فهرست