وبینار ‘معماری و شهرسازی پایدار’

30،۲۹ و ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳ الی ۱۹
مدرس: دکتر وحید قبادیان

توضیحات دکتر وحید قبادیان در رابطه با وبینار ‘معماری و شهرسازی پایدار’

زمان: ۳۱،۳۰،۲۹ مرداد

ساعت: ۱۳ الی ۱۹

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۰۱۹۲۰۶۵۱ تماس بگیرید.

  • سامانه های رتبه بندی ساختمان های پایدار
  • محله و شهر پایدار و نمونه ها 
  • ساختمان پایدار و نمونه ها 
  • سایت، حمل و نقل، انرژی، آب، مدیریت، مصالح، زباله و آلودگی، نوآوری، اولویت های منطقه ای 
  • مقرارت ملی ساختمان
فهرست