وبینار معماری معاصر ایران

20،۱۹و ۲۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۵ الی ۲۱
مدرس: دکتر وحید قبادیان

وبینار معماری معاصر ایران ۲۰،۱۹ و ۲۱ شهریور ۱۳۹۹

ساعت ۱۵ الی ۲۱

مدرس: دکتر وحید قبادیان

مباحث وبینار:

  • مبانی فکری معماری و شهرسازی معاصر ایران
  • رابطه تحولات معماری و شهرسازی ایران با غرب
  • ویژگی ها و تغییرات کالبدی شهرهای معاصر ایران
  • سبک های معماری معاصر ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۰۱۹۲۰۶۵۱ تماس بگیرید.

فهرست