بررسی نقش فناوری های نوین ساختمانی در معماری پایدار

بررسی نقش فناوری های نوین ساختمانی در معماری پایدار

بررسی نقش فناوری های نوین ساختمانی در معماری پایدار؛ مطالعه موردی قاب های سبک فولادی ...
بررسی ضوابط بهره وری آب در سیستم برییم

بررسی ضوابط بهره وری آب در سیستم برییم

بررسی ضوابط بهره وری آب در سیستم برییم (BREEAM) و ارائه راهکارهایی برای کارایی آب ...
معماری اکوتک رویکردی نو در جهت ارتقاء صنعت اکوتوریسم

معماری اکوتک رویکردی نو در جهت ارتقاء صنعت اکوتوریسم

معماری اکوتک رویکردی نو در جهت ارتقاء صنعت اکوتوریسم(نمونه ی مورد مطالعه: منطقه ی گردشگری ...
بررسی تأثیر پایداری بر مورفولوژی شهر تهران

بررسی تأثیر پایداری بر مورفولوژی شهر تهران

بررسی تأثیر پایداری بر مورفولوژی شهر تهران لیلا موحدیان کارشناس ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد ...
روانشناسی محیطی در احیای بافت تاریخی ایران با رویکرد معماری پایدار

نقش روانشناسی محیطی در احیای بافت تاریخی ایران با رویکرد معماری پایدار

نقش روانشناسی محیطی در احیای بافت تاریخی ایران با رویکرد معماری پایدار آرش دیده روشن1* ...
تاثیر معماری پایدار بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای تاریخی ایران

تاثیر معماری پایدار بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای تاریخی ایران

تاثیر معماری پایدار بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای تاریخی ایران آرش دیده روشن1* 1- ...
بررسی تاثیر طبیعت محوری

بررسی تاثیر طبیعت محوری و استفاده مثبت از طبیعت در معماری پایدار

بررسی تاثیر طبیعت محوری و استفاده مثبت از طبیعت در معماری پایدار امیر گردان فر1*مسعود ...

استفاده مجدد از زباله و نخاله | معماری پایدار

با توجه به افزایش روزانه جمعیت در ایران و سطح جهان، شهرسازی و به دنبال ...
چرخه مواد و منابع در شهرهای پایدار | معماری پایدار

چرخه مواد و منابع در شهر پایدار | معماری پایدار

باید توجه داشت که طبیعت به نوبه ی خود توانایی بازیافت ضایعات طبیعی را دارد ...
فهرست