null

دکتر وحید قبادیان

دبیر همایش
null

رزیتا فتاحی

مدیر اجرایی دبی و هئیت علمی
null

جمال اسمعیل زاده

مدیر آموزش

 

null

شیوا قبادیان

مدیر طراحی و خلاقیت‌های هنری
آنسه حسنی

آنسه حسنی

مدیر سایت و فن آوری
محمدرضا خانی

محمدرضا خانی

کارشناس طراحی و خلاقیت‌های هنری
شهرزاد زحمتی

شهرزاد رحمتی

مدیر اجرایی و روابط عمومی
فهرست