مجتمع تجاری-اداری یاران (پروژه منتخب منطقه ۹ )

شماره پرونده : ۹۰۰۰۵۹۵۴

متراژ : ۱۲۲۰۰ متر مربع

آدرس : بزرگراه فتح، روبروی بیمارستان شریعت رضوی، پلاک ۱۷

وضعیت پروژه: نازک کاری

شرح فعالیت ها: طراحی فاز ۱ و ۲ رشته های معماری، محاسبات، برق، مکانیک و اخذ تاییدات شهرداری، سازمان آتش نشانی و نظام مهندسی و طراحی داخلی و نما.

مجتمع تجاری-اداری یاران
فهرست