سومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم(ایران و ایتالیا)

Third International Conference on Architecture, Civil and Urban Development at the Beginning of the Third Millennium (Iran and Italy)

تاریخ برگزاری همایش: تیرماه ۱۳۹۶
July 2017

محورهای همایش

محورهای مهندسی معماری و شهرسازی:

  • مدیریت پروژه
  • مرمت و بافت تاریخی
  • پایداری در معماری و شهرسازی

محورهای مهندس عمران و برق:

  • مدیریت ساخت و اجرا
  • تکنولوژی های عالی بتن
  • مهندسی زلزله،مهندس برق
سومین همایش بین المللی معماری

همایش های پیشین

سومین همایش بین المللی معماری

سومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم(ایران و ایتالیا)

دومین همایش بین المللی معماری

دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم(ایران و هند)

اولین همایش بین المللی معماری

اولین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم(ایران و ترکیه)

همایش بین المللی معماری و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

همایش بین المللی معماری و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

فهرست